• (050) 667-12-05, (050) 312-08-28

 

Установчі документи

Статут Товариства 2019 (розміщено 22.11.2019)
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (розміщено 28.11.2019)
Статут Товариства 2019 (розміщено 17.05.2019)
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (розміщено 01.06.2017)
Статут Товариства (розміщено 05.05.2017)
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (розміщено 05.05.2017)
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (розміщено 31.03.2017)
Статут Товариства (розміщено 12.07.2012)
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розміщено 12.07.2012)

 

Акціонерний капітал

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (розміщено 12.06.2017)
Свідоцтво про реєстрацію випуску акці (розміщено 10.09.2012)
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (розміщено 23.03.2012)

 

Положення

Положення про загальні збори акціонерів 2019 (розміщено 02.05.2019)
Положення про Наглядову раду 2019 (розміщено 02.05.2019)
Положення про Ревізійну комісію 2019 (розміщено 02.05.2019)
Положення про правління 2019 (розміщено 02.05.2019)
Положення про загальні збори акціонерів (розміщено 12.05.2017)
Положення про Наглядову раду (розміщено 12.05.2017)
Положення про Ревізійну комісію (розміщено 12.05.2017)
Положення про правління (розміщено 12.05.2017)
Положення про загальні збори акціонерів (розміщено 23.03.2012)
Положення про Наглядову Раду (розміщено 23.03.2012)
Положення про Ревізійну комісію (розміщено 23.03.2012)
Положення про Виконавчий орган (правління) (розміщено 23.03.2012)

 

Протоколи зборів

Рішення єдиного акціонера про припинення шляхом перетворення та повідомлення кредиторам (розміщено 16.05.2024)
Протокол зборів 2019 року (розміщено 02.05.2019)
Протокол зборів 2018 року (розміщено 25.04.2018)
Протоколи зборів 2017 року (розміщено 05.05.2017)
Протоколи зборів 2016 року (розміщено 07.07.2016)
Протоколи зборів 2015 року (розміщено 28.04.2015)
Протокол зборів 2014 року (розміщено 16.07.2014)
Протоколи позачергових зборів 2014 року (розміщено 16.07.2014)
Протокол зборів 2013 року (розміщено 29.05.2013)
Протокол позачергових зборів 2012 року (розміщено 12.07.2012)
Протоколи зборів 2012 року (розміщено 17.05.2012)
Протокол зборів 2011 року (розміщено 23.03.2012)

 

Результати перевірок

Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік (розміщено 07.07.2016)
Звіт ревізійної комісії за 2014 рік (розміщено 28.04.2015)
Звіт ревізійної комісії за 2013 рік (розміщено 06.05.2014)
Висновок незалежної аудиторської фірми за 2012 рік (розміщено 07.05.2013)
Висновок незалежного аудитора за 2011 рік (розміщено 16.10.2012)
Звіт ревізійної комісії за 2010 рік (розміщено 23.03.2012)
Висновок незалежної аудиторської фірми за 2010 рік (розміщено 23.03.2012)

 

Повідомлення про збори

Інформація про кількість акцій (розміщено 24.04.2019)
PDF розмір: 85657 байт (84 KB), CRC32: 18B39BE9
P7S розмір: 4702 байт (5 KB), CRC32: 80D219C8
Повідомлення про збори 25.04.2019 (розміщено 13.03.2019)
PDF розмір: 184262 байт (180 KB), CRC32: 8B78B4B8
P7S розмір: 59100 байт (58 KB), CRC32: 2CCB6EB0
Перелік документів для участі в зборах (розміщено 13.03.2019)
PDF розмір: 94662 байт (93 KB), CRC32: B2EA4738
P7S розмір: 33943 байт (34 KB), CRC32: 326801A0
Інформація про кількість акцій (розміщено 13.03.2019)
PDF розмір: 72107 байт (71 KB), CRC32: F7A36501
P7S розмір: 33945 байт (34 KB), CRC32: BAAB09AB
Проекти рішень з питань порядку денного (розміщено 13.03.2019)
PDF розмір: 156780 байт (154 KB), CRC32: 53B609B1
P7S розмір: 42919 байт (42 KB), CRC32: 2226BB3E
Повідомлення про збори 20.04.2018 (розміщено 17.04.2018)
Повідомлення про збори 20.04.2018 (розміщено 15.03.2018)
Повідомлення про збори 20.04.2018 (розміщено 15.03.2018)
Повідомлення про збори 20.04.2018 (розміщено 15.03.2018)
Повідомлення про збори 20.04.2018 (розміщено 15.03.2018)
Повідомлення про збори 25.04.2017 (розміщено 23.03.2017)
Повідомлення про збори 22.04.2016 (розміщено 16.03.2016)
Повідомлення про збори 24.04.2015 (розміщено 20.03.2015)
Доповнення до порядку денного зборів 24.04.2015 (розміщено 31.03.2015)
Повідомлення про позачергові збори 13.06.2014 (розміщено 13.05.2014)
Повідомлення про збори 25.04.2014 (розміщено 06.03.2014)
Повідомлення про збори 24.04.2013 (розміщено 28.02.2013)
Повідомлення про позачергові збори 06.07.2012 (розміщено 21.05.2012)
Повідомлення про збори 25.04.2012 (розміщено 23.03.2012)

 

Інша інформація

Протоколи лічильної комісії 2019 року (розміщено 02.05.2019)
Протоколи лічильної комісії 2018 року (розміщено 25.04.2018)
Протокол лічильної комісії 2017 року (розміщено 05.05.2017)
Протокол лічильної комісії 2016 року (розміщено 07.07.2016)

 

Річні звіти емітента

Річна інформація емітента цінних паперів за 2023 рік (розміщено 30.04.2024)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік (розміщено 27.12.2023)  
Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік (розміщено 27.01.2023)  
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (розміщено 29.04.2021)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік (розміщено 23.04.2020)  
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік (розміщено 30.04.2019)
RTF розмір: 708481 байт (692 KB), CRC32: B2C2BCDE
P7S розмір: 718477 байт (702 KB), CRC32: 4CDB4F5F
Звіт за 2017 рік
Звіт за 2016 рік
Звіт за 2015 рік
Звіт за 2014 рік
Звіт за 2013 рік
Звіт за 2012 рік
Звіт за 2011 рік

 

Квартальні звіти емітента

Звіт за 4 квартал 2015 року
Звіт за 3 квартал 2015 року
Звіт за 2 квартал 2015 року
Звіт за 1 квартал 2015 року
Звіт за 4 квартал 2014 року
Звіт за 3 квартал 2014 року
Звіт за 2 квартал 2014 року
Звіт за 1 квартал 2014 року
Звіт за 4 квартал 2013 року
Звіт за 3 квартал 2013 року
Звіт за 2 квартал 2013 року
Звіт за 1 квартал 2013 року

 

Особлива інформація емітента

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду (розміщено 13.06.2024)   
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 16.05.2024)   
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 16.05.2024)   
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду (розміщено 15.05.2024)   
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 15.05.2024)   
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 26.04.2024)   
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 15.04.2020)   
Повідомлення про суттєві події (розміщено 25.11.2019)
PDF розмір: 281668 байт (276 KB), CRC32: CA726D04
P7S розмір: 3197 байт (4 KB), CRC32: 011F8395
Відомості про набуття особою (особами, що діють спільно) прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (розміщено 01.11.2019)
PDF розмір: 33673 байт (33 KB), CRC32: F3787518
P7S розмір: 3198 байт (4 KB), CRC32: 050DDFBF
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (розміщено 01.11.2019)
PDF розмір: 31051 байт (31 KB), CRC32: 979CD2C5
P7S розмір: 3198 байт (4 KB), CRC32: 76CC5B13
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 28.08.2019)
PDF розмір: 29635 байт (29 KB), CRC32: C21BAB7E
P7S розмір: 3197 байт (4 KB), CRC32: F6BAF8C0
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 28.08.2019)
PDF розмір: 31216 байт (31 KB), CRC32: B565AD57
P7S розмір: 3197 байт (4 KB), CRC32: F8FD9080
Відомості про набуття особою (особами, що діють спільно) прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (розміщено 28.08.2019)
PDF розмір: 34030 байт (34 KB), CRC32: 2A1D507F
P7S розмір: 3197 байт (4 KB), CRC32: E2894AAE
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (розміщено 28.08.2019)
PDF розмір: 30471 байт (30 KB), CRC32: FDCE30C9
P7S розмір: 3197 байт (4 KB), CRC32: 582FEA5A
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій (розміщено 15.08.2019)
PDF розмір: 34049 байт (34 KB), CRC32: 4291B125
P7S розмір: 3197 байт (4 KB), CRC32: E85D581D
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій (розміщено 06.08.2019)
PDF розмір: 34098 байт (34 KB), CRC32: 7587C45C
P7S розмір: 3197 байт (4 KB), CRC32: 74B95B18
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації (розміщено 06.08.2019)
PDF розмір: 206426 байт (202 KB), CRC32: B1F655BB
P7S розмір: 3197 байт (4 KB), CRC32: 4260E250
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 06.08.2019)
PDF розмір: 30855 байт (31 KB), CRC32: B8BB6579
P7S розмір: 3198 байт (4 KB), CRC32: 7CFAAA99
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 06.08.2019)
PDF розмір: 30238 байт (30 KB), CRC32: 6EEDF3C8
P7S розмір: 3198 байт (4 KB), CRC32: EF525B1D
Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента (розміщено 06.08.2019)
PDF розмір: 27365 байт (27 KB), CRC32: 29AE4F0C
P7S розмір: 3197 байт (4 KB), CRC32: 337C4F83
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 26.06.2019) з урахуванням виправлень
PDF розмір: 55226 байт (54 KB), CRC32: 58A034A0
P7S розмір: 3326 байт (4 KB), CRC32: 5FD069D3
Спростування щодо недостовірної інформації в особливій інформації емітента (розміщено 26.06.2019)
PDF розмір: 212114 байт (208 KB), CRC32: 5A650663
P7S розмір: 3326 байт (4 KB), CRC32: 11A14160
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 26.06.2019) - спростовується як недостовірна інформація
PDF розмір: 47167 байт (47 KB), CRC32: 9E4C97DB
P7S розмір: 3326 байт (4 KB), CRC32: 60C00AC3
Публічна безвідклична вимога(розміщено 25.06.2019)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 21.06.2019)
PDF розмір: 46437 байт (46 KB), CRC32: 7EB0C0D4
P7S розмір: 3327 байт (4 KB), CRC32: 9A4F43C5
Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій (розміщено 13.06.2019)
PDF розмір: 107428 байт (105 KB), CRC32: 20F496A7
P7S розмір: 3327 байт (4 KB), CRC32: 18490B9C
Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента (розміщено 10.06.2019)
PDF розмір: 42771 байт (42 KB), CRC32: 4DE5B5AD
P7S розмір: 3327 байт (4 KB), CRC32: 64F5F1B3
Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента (розміщено 06.06.2019)
PDF розмір: 42762 байт (42 KB), CRC32: BFE36EFD
P7S розмір: 3327 байт (4 KB), CRC32: 03AC0938
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (розміщено 25.04.2019)
PDF розмір: 85373 байт (84 KB), CRC32: 2E59D119
P7S розмір: 9909 байт (10 KB), CRC32: 5739DD57
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента (розміщено 25.04.2019)
PDF розмір: 104103 байт (102 KB), CRC32: 9801B83B
P7S розмір: 9909 байт (10 KB), CRC32: D555C65B
Станом на 17.04.2019 (розміщено 17.04.2019)
PDF розмір: 82252 байт (81 KB), CRC32: 4C780A8A
P7S розмір: 9909 байт (10 KB), CRC32: 7AACD70C
Станом на 23.04.2018
Станом на 23.04.2018
Станом на 23.03.2018
Станом на 15.03.2018
Станом на 23.06.2017
Станом на 26.05.2017
Станом на 03.05.2017
Станом на 26.04.2017
Станом на 26.04.2017
Станом на 24.03.2017
Станом на 25.04.2016
Станом на 25.04.2014
Станом на 17.07.2013
Станом на 26.04.2013
Станом на 02.10.2012
Станом на 22.05.2012
Станом на 14.05.2012
Станом на 28.04.2012
© ПрАТ «Компанія Кобзаренка», 2020
Joomla Templates by Joomla-Monster.com